Enotno dovoljenje za prebivanje in delo

Kaj je enotno dovoljenje za prebivanje in delo tujca v Sloveniji?

Enotno dovoljenje za prebivanje in delo je osebni dokument, ki ga izda Upravna enota v Republiki Sloveniji tujcem iz tretjih držav, ki nameravajo prebivati in delati v Sloveniji daljši čas. Enotno dovoljenje za prebivanje in delo je torej namenjeno tistim, ki želijo v Sloveniji prebivati in delati več kot tri mesece. Dovoljenje se lahko izda tujcem, ki so državljani tretjih držav (držav, ki niso članice EU ali EGP) in imajo že urejeno dovoljenje za vstop v Slovenijo (npr. delovno dovoljenje ali soglasje k enotnemu dovoljenju). Prvo enotno dovoljenje za prebivanje in delo se izda za čas obdobja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, vendar ne dlje od enega leta. Če tujec namerava v Sloveniji prebivati in delati manj kot tri mesece, enotno dovoljenje za prebivanje in delo ni potrebno.

Kje oddati vlogo za izdajo enotnega dovoljenja za prebivanje in delo?

Tujec vlogo za izdajo enotnega dovoljenja za prebivanje in delo odda na Upravni enoti ali na veleposlaništvu Republike Slovenije v matični državi tujca. Vlogo s pooblastilom lahko na upravni enoti odda tudi delodajalec.

Kakšni so pogoji za pridobitev?

Enotno dovoljenja za prebivanje in delo bo izdano tujcu, ki izpolnjuje določene pogoje. Tujec mora imeti:

  • veljaven potni list ali drug veljaven potni dokument,
  • delovno dovoljenje oz. soglasje k enotnemu dovoljenju, ki ga izda Zavod za zaposlovanje republike Slovenije,
  • sklenjena pogodba o zaposlitvi,
  • fotografijo,
  • potrdilo o nekaznovanju,
  • dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje,
  • podpisana izjava delodajalca ali zagotavlja nastanitev tujca ali ne,
  • sklenjeno zavarovanje,
  • dokazila o izobrazbi in izkušnjah,
  • poravnane stroške plačila takse upravnega postopka in poravnane stroške izdelave kartice enotnega dovoljenja za prebivanje in delo.

Kako dolgo traja postopek pridobitve?

Enotno dovoljenje za prebivanje in delo je tujcu običajno izdano v dveh do treh mesecih, odvisno od specifičnih okoliščin. Upravne enote si lahko vzamejo tudi precej več časa.

Prijava v ZZZS je obvezna

Ko je enotno dovoljenje za prebivanje in delo prevzeto s strani tujca, ga mora delodajalec prijaviti v obvezno zdravstveno zavarovanje v roku 10 dni od vročitve dovoljenja (v kolikor je bila kartica prevzeta v Sloveniji) oz. v roku 15 dni, če je bila kartica prevzeta na veleposlaništvu v matični državi tujca. Vse spremembe in dopolnitve je potrebno preveriti na uradnih spletnih straneh republike Slovenije.

Za dodatno pomoč sem vam na voljo na tel. št. 031 837 451.