Delovna dovoljenja

Urejanje dokumentacije za pridobitev delovnega dovoljenja, enotnega dovoljenja za tujce, ki se želijo zaposliti v Sloveniji.

Zaposlitev tujcev? Vi samo izberete delavca.

V imenu vašega podjetja pripravim in oddam vse potrebne vloge ter vas vodim čez celoten postopek, saj morda nimate časa ali izkušenj za oddajanje vlog?

Zaposlitev tujcev običajno ni enostaven postopek. V kolikor želite zaposliti tujca mora le ta prej pridobiti ustrezno delovno dovoljenje in enotno dovoljenje ali pa le slednjega. Vse vloge so vezane na podjetje pri katerem se bo tujec zaposlil. Pravilno izpolnjena vloga, priložene vse priloge in mali triki pripomorejo k hitri pridobitvi dovoljenja.

Delovne sile na trgu dela močno primanjkuje

Znano je, da nam v določenih panogah primanjkuje delovne sile. Vedno več podjetij danes zaposluje tujca. To pomeni, da imajo tudi državne inštitucije kot denimo Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije in Upravne enote, v obdelavi ogromno vlog. Če vloga ni popolna, se izdaja delovnega dovoljenja in enotnega dovoljenja bistveno podaljša.

Prevzamem tudi komunikacijo z Zavodom za zaposlovanje Republike Slovenije in z Upravnimi enotami. 

  • Delodajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti ali vpisan v register kmetijskih gospodarstev,
  • najmanj šest mesecev pred vložitvijo prošnje mora imeti v obezno socialno zavarovanje prijavljeno vsaj eno osebo,
  • v vsakem od zadnjih šestih mesecev mora imeti iz naslova opravljanja svoje dejavnosti, prilive v znesku 10.000 € ali več,

oz. delodajalci, ki so registrirani manj kot šest mesecev, morajo pred vložitvijo vloge za zaposlitev tujca investirati 50.000 € ali več, v svojo dejavnost, v katero zaposluje tujca.

Delovno dovoljenja izdana na podlagi bilateralnega sporazuma o zaposlovanju so izdana za obdobje. Po tem obdobju se lahko dovoljenje pod določenimi pogoji tudi podaljša.

Prvo enotno dovoljenje za prebivanje  in delo, pridobljeno na podlagi zaposlitve, je tujcu izdano za čas trajanja zaposlitvene pogodbe oz. največ za eno leto.

Ne. V prvem letu zaposlitve mora biti tujec zaposlen pri delodajalcu, ki je pridobil delavno dovoljenje oz. pri njegovoem pravnem nasledniku. Kasneje pa ima prost dostop na trg dela.

Enotno dovoljenje za prebivanje in delo izdajo upravne enote.

Delovna dovoljenja izdaja Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.

Republika Slovenija ima za zaposlovanje državljanov BIH in državljanov Srbije sklenjen sporazum o zaposlovanju, med drugim opredeljuje tudi pogoj, da je tujec v matični državi vpisan v evidenco iskalcev zaposlitve.

 

Kako najhitreje do mene?

Pokličite me, vse bomo uredili.
031 83 74 51