Zapošljavanje stranaca

Zapošljavanje stranaca: uređivanje dokumentacije za dobivanje radne dozvole i dozvole za boravak i rad za strance koji žele raditi u Sloveniji.

Zapošljavanje stranaca? Vi samo birate radnika!

U ime vaše tvrtke pripremam i podnosim sve potrebne zahtjeve i vodim vas kroz cijeli proces, jer možda nemate vremena ili iskustva za podnošenje zahtjeva. Zapošljavanje stranaca obično nije jednostavan postupak. Ako želite zaposliti stranaca, on mora prvo dobiti odgovarajuću radnu dozvolu i dozvolu za boravak i rad (vizu) ili samo potonju. Svi zahtjevi su vezani uz tvrtku u kojoj će stranac raditi. Ispravno popunjen zahtjev, priložene sve priloge i neki trikovi pomažu brzo dobivanju dozvole.

Na tržištu rada nedostaje radne snage u mnogim sektorima

Sve više tvrtki danas zapošljava strance. To znači da državne institucije poput Zavoda za zapošljavanje Republike Slovenije i Upravne jedinice imaju veliki broj zahtjeva za obradu. Ako zahtjev nije potpun, izdavanje radne dozvole i dozvole za boravak i rad (vize) bitno se odgađa.

Također, preuzimam i komunikaciju s Zavodom za zapošljavanje Republike Slovenije i Upravnim jedinicama.

  • Poslodavac mora biti registriran za obavljanje djelatnosti ili upisan u registar poljoprivrednih gospodarstava,
  • najmanje šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva mora imati prijavljenu barem jednu osobu za obvezno socijalno osiguranje,
  • u svakom od zadnjih šest mjeseci mora imati prihode u iznosu od 10.000 € ili više, koje su ostvarene obavljanjem svoje djelatnosti,

ili poslodavci koji su registrirani manje od šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za zapošljavanje stranca moraju investirati 50.000 € ili više u svoju djelatnost u kojoj zapošljavaju stranca.

Dozvole za rad koje su izdate na osnovu bilateralnih sporazuma o zapošljavanju su izdate na određeno vreme. Nakon toga perioda, dozvola se pod određenim uslovima može produžiti.

Prva dozvola za boravak i rad (viza), dobijeno na osnovu zaposlenja, izdaje se stranci za vrijeme trajanja ugovora o zaposlenju ili najviše godinu dana.

Ne. U prvoj godini zaposlenja stranac mora biti zaposlen kod poslodavca koji je dobio radnu dozvolu ili kod njegovog pravnog nasljednika. Kasnije ima slobodan pristup tržištu rada.

Evidenciju dozvola za boravak i rad izdaju upravne jedinice.

Radne dozvole izdaje Zavod Republike Slovenije za zapošljavanje.

Republika Slovenija ima sa državama Bosne i Hercegovine te Srbije potpisan sporazum o zapošljavanju koji, između ostalog, definiše uslov da je stranac registrovan kao tražilac posla u svojoj matičnoj državi.

 

Kako najbrže doći do mene?

Pozovite me, sve ćemo srediti. 031 83 74 51