Znanje slovenskega jezika za tujce

Znanje slovenskega jezika za tujce obvezno

Konec aprila 2023 naj bi stopil v veljavo pogoj za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje družinskega člana tujca, ki pravi, da bi ob vlogi za podaljšanje moral priložiti potrdilo o udeležbi tečaja slovenskega jezika (osnovna raven A1) in slovenske družbe, a se je vlada odločila drugače. Ti pogoji stopajo v veljavo 1. novembra 2024. Znanje …

Novela zakona o tujcih

Novela zakona o tujcih

Vlada Republike Slovenije je v začetku marca sprejela besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih. Novela Zakona o tujcih prinaša nekaj sprememb. Te naj bi olajšale postopke za tujce, ki želijo pridobiti dovoljenje za prebivanje in delo v Sloveniji.   Najpomembnejše spremembe, ki jih prinaša Novela Zakona o tujcih možnost vročanja kartice …

Potrdilo A1

Potrdilo A1

Potrdilo A1 je v dokument, ki izkazuje, da lahko za napotenega delavca v času opravljanja dela v tujini, uporabljamo vse ugodnosti socialne varnosti. Te ugodnosti se običajno uporabljajo za delavce, ki delajo v Sloveniji oz. so zaposleni pri slovenskih delodajalcih. Potrdilo potrebujemo takrat, kadar napotujemo na delo v drugo državo članico Evropske unije, državo EGP …

Obvezno socialno zavarovanje

Obvezno socialno zavarovanje

Obvezno socialno zavarovanje je ena izmed najpomembnejših oblik socialne varnosti, ki jo država zagotavlja svojim državljanom in spada v paket obveznih socialnih zavarovanj. V Sloveniji je zdravstveno zavarovanje obvezno za vse državljane, ki imajo stalno prebivališče v državi, pa tudi za vse tujce, ki so zaposleni pri poslovnih subjektih, ustanovljenih v Sloveniji. Zakaj mora biti …

vloga za delovno dovoljenje

Vloga za delovno dovoljenje

Vloga za delovno dovoljenje je dokument, ki je obvezen v postopku, kjer tujcu, državljanu Bosne in Hercegovine ali Republike Srbije omogoča pridobitev delovnega dovoljenja in nato enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, ki sta podlaga za zaposlitev tujca iz BiH ali Srbije v Republiki Sloveniji. Vloga za izdajo delovnega dovoljenja je dostopna na spletni strani …

Enotno dovoljenje za prebivanje in delo

Enotno dovoljenje za prebivanje in delo

Kaj je enotno dovoljenje za prebivanje in delo tujca v Sloveniji? Enotno dovoljenje za prebivanje in delo je osebni dokument, ki ga izda Upravna enota v Republiki Sloveniji tujcem iz tretjih držav, ki nameravajo prebivati in delati v Sloveniji daljši čas. Enotno dovoljenje za prebivanje in delo je torej namenjeno tistim, ki želijo v Sloveniji …

Delovna dovoljenja za tujce

Delovna dovoljenja za tujce

Kdo potrebuje delovna dovoljenja? Delovna dovoljenja za tujce so obvezna za vse, ki želijo delati v Sloveniji in so državljani Bosne in Hercegovine ali Srbije ali pa za tujce, ki želijo opravljati za sezonska dela v kmetijstvu (do 90 dni v koledarskem letu). Delovno dovoljenje je uradni dokument, ki ga izda državni organ in omogoča …