Delovna dovoljenja za tujce

Kdo potrebuje delovna dovoljenja?

Delovna dovoljenja za tujce so obvezna za vse, ki želijo delati v Sloveniji in so državljani Bosne in Hercegovine ali Srbije ali pa za tujce, ki želijo opravljati za sezonska dela v kmetijstvu (do 90 dni v koledarskem letu). Delovno dovoljenje je uradni dokument, ki ga izda državni organ in omogoča tujcem, da zakonito delajo v Sloveniji. V tem prispevku vam bom predstavila osnovne informacije o delovnih dovoljenjih za tujce v Sloveniji.

Omenjeni tujci, ki nameravajo delati v Sloveniji, morajo imeti delovno dovoljenje, drugačni pogoji pa veljajo za državljane tretjih držav (izven EU in EGP), ki niso državljani držav, s katerimi ima Slovenija sklenjene posebne sporazume o prostem pretoku delovne sile. Tudi državljani EU imajo prost dostop do trga dela.

Dve različni delovni dovoljenji

V Sloveniji obstajata dve različni delovni dovoljenja za tujce: dovoljenje za zaposlitev (državljani BiH in Srbije) in dovoljenje za sezonsko delo.

  1. Dovoljenje za zaposlitev: tujci (državljani Bih in Srbije), ki bodo zaposleni pri delodajalcu v Sloveniji, morajo pridobiti delovno dovoljenje za zaposlitev. To dovoljenje izda Zavod za zaposlovanje republike Slovenije.
  2. Dovoljenje za sezonsko delo v kmetijstvu: vsi tujci tretjih držav, ki želijo opravljati sezonsko delo v Sloveniji (do 90 dni v koledarskem letu), morajo pridobiti dovoljenje za sezonsko delo. To dovoljenje izda Zavod za zaposlovanje republike Slovenije.

Delovna dovoljenja – pogoji za pridobitev

Pogoji za delovna dovoljenja se lahko razlikujejo glede na vrsto dovoljenja. Splošni pogoji vključujejo:

  • Veljaven potni list
  • Dokazilo o izobrazbi in delovnih izkušnjah
  • Zdravstveno zavarovanje
  • Prijava na pristojnih javnih službah za zaposlovanje v BiH ali v Srbiji
  • V Sloveniji na trgu dela ni ustreznih domačih kandidatov za omenjeno delovno mesto
  • Delodajalec izpolnjuje zakonske pogoje za zaposlovanje tujcev
  • Dovolj denarnih sredstev za preživetje v Sloveniji (za podaljšanje delovnega dovoljenja)
  • Jezikovne spretnosti (za podaljšanje delovnega dovoljenja)

Kakšne so sankcije za tujce brez delovnega dovoljenja?

Tujci (iz BiH ali Srbije), ki delajo v Sloveniji brez veljavnega delovnega dovoljenja, so izpostavljeni sankcijam kot so denarna kazen, izgon iz države in prepoved vstopa v Slovenijo za določen čas. Poleg tega lahko tudi delodajalci, ki zaposlujejo tujce brez veljavnega delovnega dovoljenja, izgubijo svoje dovoljenje za zaposlovanje.